O slobodi

Nasilna je ona vlast koja se obračunava sa mislima ljudi. Država čini nepravdu podanicima i zadire u njihova prava kad svakome hoće da propiše šta treba da prihvati kao istinu, a šta da odbaci kao laž. Svako je gospodar svojih misli i nesretan je svaki pokušaj države ako želi ljude prisiliti da govore samo prema državnim propisima.

Slobodan je samo onaj čovjek koji živi vođen umom i u skladu s njim.

Nije svrha države da ljude iz umnih bića učini divljim životinjama. Njihova duša i njihovo tijelo trebalo bi u sigurnosti da obavljaju svoje poslove, oni bi trebalo da slobodno koriste svoj um i da se ne sukobljavaju jedni s drugima, s mržnjom, bijesom ili lukavstvom, niti da se jedni prema drugima odnose nepravedno. Svrha države je dakle sloboda.

Zato je ona država najslobodnija čiji su zakoni zasnovani na zdravom razumu jer tada može svako posvuda biti slobodan, to jest sa punom dušom da živi samo vođen umom.

Baruh SPINOZA, Teološko-politički traktat (1670)