Kad se Bog ljudima javljao

Davno, još u svetačka vremena, kad su sveci po zemlji hodali, kad se Bog ljudima javljao, kad je narod bio pobožan, kad nije bilo hrsuza i ugursuza, kad je svako poštovao svakoga, i slušao mlađi starije, kad se nije pitalo koje si vjere, nego jesi li insan i činiš li dobro, kad je svak u miru i bratskoj slozi živio, a obraz i poštenje čuvao, kad se živilo takorekuć u djetinjskom životu…

Glasnik Zemaljskog muzeja (1890)