Zlatno božanstvo

Čuvši da se Španci približavaju, poglavica je jednog dana okupio svoje saplemenike kako bi ih podsjetio na zlodjela koja čine ovi osvajači. „Znate li zašto nas ubijaju?“, upitao ih je. „Zato što su okrutni i zli“, odgovorili su mu. „Kazaću vam zašto su takvi“, mirno je rekao poglavica.

„Oni imaju jedno božanstvo koje vole više od svega. Sada ću vam ga pokazati“, reče poglavica držeći malu korpu od palminog drveta koja je bila ispunjena zlatom. „Ovo je njihovo božanstvo! Da bi došli do njega, oni nas muče. Zbog zlata ubijaju naše roditelje, braću i uništavaju narode“.

Potom poglavica reče: „Uzalud je da ovo njihovo božanstvo krijemo jer čak i da ga progutamo, oni će ga izvaditi iz naših tijela. Zato je najbolje da ga bacimo u rijeku. Jedino tako oni neće znati gdje je“. Tako i učiniše pa svo njihovo zlato završi na dnu rijeke.

Bartolome de LAS CASAS, Kratki izvještaj o uništenju Indijanaca (1542)